Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego