Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

 

BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR