Pliki do pobrania
Wyniki

KOMUNIKAT KOŃCOWY XXVII OOM

ZBIÓR Z WYNIKAMI Z WSZYSTKICH SPORTÓW

Po wyświetleniu plik można pobrać w formacie excel: plik → pobierz → Microsoft Excel

Sprawy organizacyjne
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 - REGULAMIN OOM
DRUK ZGODY NA UDZIAŁ W ZAWODACH, OŚWIADCZENIA RODO I FORMULARZA COVID
DRUK OŚWIADCZENIA DO CELÓW PODATKOWYCH (DO UMÓW ZLECEŃ)
ZGŁOSZENIA
CEREMONIAŁ
ZASADY OFICJALNYCH CEREMONII OOM ŁÓDZKIE 2021
APEL OLIMPIJSKI
PRZYRZECZENIE SĘDZIÓW
ŚLUBOWANIE ZAWODNIKÓW
HYMN POLSKI - WERSJA INSTRUMENTALNA
HYMN POLSKI - WERSJA ŚPIEWANA
HYMN OLIMPIJSKI
MARSZ EUROPA
MARSZ RADECKIEGO
MARSZ RÓWNY KROK
TE DEUM - MAURICE-ANDRE CHARPENTIER - WERSJA FANFARY I ORGANY
FANFARY
FANFARY 2