Komitet Organizacyjny XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Łódzkie 2021

Prezydium

Zbigniew Ziemba – Przewodniczący Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Ireneusz Krześnicki – Wiceprzewodniczący - Sekretarz Województwa Łódzkiego

Damian Kunert – Wiceprzewodniczący – p.o. Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWŁ

Zbigniew Pacholczyk – Wiceprzewodniczący – Prezes Łódzkiej Federacji Sportu

Kamil Ancygier – Koordynator OOM – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Katarzyna Cyniak - Sekretarz – Naczelnik  w Wydziale Sportu UMWŁ

Członkowie

Michał Trzoska  – Dyrektor Kancelarii Marszałka

Dawid Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ

Sławomir Piętakiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWŁ

Jacek Zawirski – Zastępca Dyrektora Departament Sportu i Turystyki UMWŁ

Zbigniew Świercz – Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu

Mirosław Pikierski – Wiceprezes ds. sportowych w Łódzkiej Federacji Sportu

Renata Danielak - Inspektor w Wydziale Sportu UMWŁ

Agnieszka Kraszewska Sekretarz – Inspektor w Wydziale Sportu UMWŁ

płk Paweł Wiktorowicz – Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

Tomasz Olczyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Patryk Polit – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi

Dariusz Dziurka – Komendant Miejskiej Policji w Łodzi