Łódzka Federacja Sportu na zlecenie Województwa Łódzkiego po raz kolejny realizuje program Łódzkie dla Seniorów Plus.

W okresie wrzesień 2020- czerwiec 2021 zorganizowaliśmy zajęcia w 29 grupach z 15 miast i gmin.

Program zakłada realizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz dydaktycznych na terenie województwa łódzkiego i ma stworzyć możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno – sportowych.

Program jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia z uwzględnieniem osób, które w przeszłości czynnie uprawiały sport bądź uczestniczyły w organizowanych formach zajęć sportowych bez względu na rodzaj sportu.

Na poniższej mapie pokazano rozkład grup szkoleniowych, po jej kliknięciu otworzy się szczegółowa mapa na stronie googlemaps.