Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z województwa łódzkiego

realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM).

Program realizowany przez Łódzką Federację Sportu na zlecenie i ze środków Województwa Łódzkiego.

Celem programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca do szkolenia i współzawodnictwa sportowego prowadzonego w ramach kadr wojewódzkich oraz zapewnienie optymalnych warunków szkolenia, możliwości udziału zawodnikom we współzawodnictwie sportowym oraz zapewnienie możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Program obejmuje:

 1. Szkolenie zawodników powołanych do Kadry Wojewódzkiej Młodzików - dofinansowanie programu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu.
 2. Dofinansowanie przygotowania i udziału reprezentacji Województwa Łódzkiego biorącej udział w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) - Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - realizowane m.in. w formie zakupu reprezentacyjnych strojów sportowych oraz pokrycia kosztów transportu.
 3. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego w kategorii wiekowej dzieci, młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca - realizowana w ramach SSM i prowadzona przez Wojewódzkie Związki Sportowe oraz stowarzyszenia nie posiadające Wojewódzkich Związków Sportowych. Realizowane przede wszystkim w formie:
  - Mistrzostw Województwa Łódzkiego w sportach objętych SSM
  - Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), Wojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Młodzików, Pucharu Polski
  - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
  - Mistrzostw Polski Juniorów
  - Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP)
 4. Podsumowanie osiągnięć sportowych w województwie łódzkim - uroczysta Gala Sportowa.