Łódzka Federacja Sportu kolejny raz na zlecenie Województwa Łódzkiego będzie realizowała program dla aktywnych seniorów - pod nazwą Łódzkie dla Seniorów Plus.

W sezonie 2019-2020 zorganizowano 30 grup szkoleniowych z 16 miast i gmin. Szkoleniem zostanie objętych około 400 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 24 szkoleniowców.

Program zakłada realizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz dydaktycznych na terenie województwa łódzkiego i ma stworzyć możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno – sportowych.

Program jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia z uwzględnieniem osób, które w przeszłości czynnie uprawiały sport bądź uczestniczyły w organizowanych formach zajęć sportowych bez względu na rodzaj sportu.

Na poniższej mapie pokazano rozkład grup szkoleniowych.