W sobotę 22 czerwca 2024 r. na obiektach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi zorganizowana zostanie impreza rekreacyjno-sportowa podsumowująca projekt Łódzkie dla Seniorów Plus w sezonie 2023/2024.

Chęć uczestnictwa w imprezie zgłosiło ok 250 osób. W programie przewidziano wykłady oraz konkurencje sportowo-rekreacyjne. Całość zakończona zostanie obiadem dla uczestników.