W dniu 17.12.2022 r. w Szkole Mistrzostwa Sportowego, im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyło się spotkanie z uczestnikami zajęć w ramach Programu „Łódzkie dla Seniorów Plus”.

Spotkanie otworzył w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, Pan Sławomir Piętakiewicz. Uczestników spotkania w imieniu organizatora powitał Zbigniew Świercz - wiceprezes Łódzkiej Federacji Sportu ds. organizacyjnych - dyrektor biura.  Uczestnicy spotkania przekazali podziękowania dla władz województwa łódzkiego
za możliwość uczestnictwa w tym Programie, który daje możliwość utrzymania i poprawy aktywności ruchowej oraz  prozdrowotnej.

 

Program „Łódzkie dla Seniorów Plus” został zapoczątkowany w 2017 roku i skierowany jest do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Głównym zadaniem Projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć rekreacyjno–sportowych oraz zajęć dydaktycznych. Zajęcia realizowane są na terenie województwa łódzkiego. W obecnej edycji Programu zajęcia prowadzone są dla ok 600 osób w 26 grupach z 12 Gmin i Miast - Domaniewice, Brzeziny, Drzewica, Konopnica, Krośniewice, Łódź, Osjaków Rokiciny, Szczerców, Uniejów Zelów i Zgierz.

Zajęcia prowadzi 17 wykwalifikowanych szkoleniowców.

Operatorem wojewódzkim realizacji tego Programu wyłonionym w drodze konkursu
od chwili jego zapoczątkowania jest Łódzka Federacja Sportu.  Projekt zakłada również zorganizowanie przez Operatora spotkania dydaktycznego, w którym uczestnicy zapoznają się z ciekawymi wykładami na temat zdrowia i aktywności fizycznej dla tej grupy wiekowej. W dniu 17 grudnia br.  Uczestnicy wysłuchali wykładu dr Doroty Lis-Studniarskiej, lekarza specjalisty reumatologii i rehabilitacji medycznej pt. „Nie łam się! Jak można leczyć osteoporozę i zapobiegać złamaniom”. A następnie wykładu  ppłk w st. spocz.
dr n. wojskowych Włodzimierza Leszczyńskiego - kierownika Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia UM w Łodzi pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Na koniec, spotkania wizażystka Żaneta Kwaśniewska, specjalistka do spraw pielęgnacji skóry zapoznała uczestników z ważnymi aspektami higieny codziennej a dotyczącymi pielęgnacji skóry „Świadoma pielęgnacja w każdym wieku”.

Uczestnicy na koniec spotkania zostali obdarowani upominkami.

Na zakończenie realizacji Projektu tj. w czerwcu 2023 Operator zorganizuje spotkanie podsumowujące realizację Projektu w formie imprezy rekreacyjnej połączonej z wykładami dydaktycznymi.

„… to wielka przyjemność móc realizować ten Program, czego efektem jest widoczne zadowolenie uczestników i ciepłe słowa kierowane pod adresem władz Województwa Łódzkiego i Naszej organizacji. Łódzka Federacja Sportu przede wszystkim realizuje zadania związane z procesem szkoleniowym tzw. kadr wojewódzkich i interdyscyplinarnego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w kategoriach wiekowych od młodzika
do młodzieżowca, ale promowanie i aktywizacja grupy wiekowej powyżej 60-tego roku życia wpisuje się w Nasze działania i daje możliwość utrzymania aktywności fizycznej osób niekoniecznie związanych w przeszłości z czynnym uprawianiem sportu ……”

- powiedział Zbigniew Świercz.