Treść komunikatu Województwa Łódzkiego z dn.26.06.2020 r.

Dot. XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich ,,Łódzkie 2020”.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Federacja Sportu, mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–Cov-2, informują,  że odstępują od realizacji tegorocznych zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich ,,Łódzkie 2020”.

Podjęta decyzja podyktowana jest przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo sportowców, trenerów i ich rodzin oraz o zdrowie wszystkich organizatorów zaangażowanych w przygotowanie i organizację tego największego młodzieżowego wydarzenia sportowego w kraju.

Jednocześnie zarówno Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jak i Łódzka Federacja Sportu informują o woli dalszej współpracy przy organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich lub halowych w kolejnych latach.