W piątek, 20 kwietnia Łódzka Federacja Sportu zorganizowała spotkanie w formie zajęć rekreacyjno-sportowych, które było podsumowaniem realizowanego od 01.07.2017 roku, Projektu „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”.

W okresie realizacji Projektu zajęcia były prowadzone w różnych formach w zależności od możliwości ruchowych uczestników i ich zainteresowań. W realizacji Projektu uczestniczyło 25 grup 15-20 osobowych Województwa Łódzkiego z gmin i miast:  Dłutów, Domaniewice, Drzewica, Konopnica, Krośniewice, Kutno, Lgota Wielka, Łódź, Osjaków, Rawa Mazowiecka, Rokiciny, Sulejów, Szczerców, Uniejów, Zelów, Zgierz.  

W trakcie realizacji Projektu każda grupa otrzymała drobny sprzęt sportowo-rekreacyjny, który pomógł uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Organizowano też spotkania tematyczne, konferencje oraz wykłady dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych. 

Podsumowaniem realizacji całego Projektu była właśnie zorganizowana przez Federację, impreza rekreacyjno-sportowa, która odbyła się w obiektach i na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Wyższej Szkoły Sportowej im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej w Łodzi.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak i członek zarządu WŁ Joanna Skrzydlewska. Wymienieni wręczyli podziękowania instruktorom prowadzącym zajęcia w ramach Projektu. Członkowie Zarządu województwa łódzkiego zainaugurowali rozgrywki w ramach tej imprezy wykonując rzuty do tarczy w rywalizacji między sobą i uczestnikami projektu.

W spotkaniu rekreacyjno-sportowym brało udział pond 200 osób (uczestników zajęć w ramach Projektu) z 10 gmin i miast:  Dłutów, Drzewica, Konopnica, Lgota Wielka, Łódź, Rokiciny, Szczerców, Uniejów, Zelów, Zgierz.

W bogatym Programie spotkania, jaki przygotowała Łódzka Federacja Sportu znalazły się m.in. zajęcia taneczne tzw. „taniec w kręgu”, w których wszyscy uczestnicy wspólnie wykonywali układy taneczne.

Następnie, swoje walory sportowe oraz artystyczne zaprezentowała grupa z Drzewicy kierowana przez Panią Marię Smolarską.

Korzystając z pięknej słonecznej pogody, wszyscy uczestnicy spotkania rozpoczęli zajęcia rekreacyjno sportowe  na przygotowanej przestrzeni boiska SMS. Uczestnicy spotkania w różnych formach i grupach brali udział w: przeciąganiu liny, biegu na 40 m., biegu sztafetowym 4 x40 m., slalomie zadaniowym, hula Hoop-ie, rzucaniu do celu, strzelaniu z łuku do celu, rzucaniu do kosza piłeczką do tenisa ziemnego, biegu na torze przeszkód, piłkarskim strzale na bramkę, w rozgrywkach warcabowych, rzucie piłeczką palantową na odległość, skoku w dal z miejsca oraz  gry w tzw. „dwa ognie”.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali upominki i dyplomy „Za aktywny udział w imprezie rekreacyjno sportowej podsumowującej realizację projektu „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”

Wiele słów uznania oraz podziękowań za organizację spotkania oraz za realizację Projektu otrzymali przedstawiciele Łódzkiej Federacji Sportu . Przedstawiciel grup z Uniejowa Pani Urszula Urbaniak (Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie) przekazała list gratulacyjny dla Łódzkiej Federacji Sportu.

Słowa podziękowania i uznania za inicjatywę oraz przygotowanie i finansowanie Projektu „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”, usłyszeli z ust uczestników spotkania, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego z Marszałkiem Witoldem Stępniem na czele.

Wszystkim uczestnikom zajęć, Łódzka Federacja Sportu złożyła serdeczne podziękowania za aktywne, uczestnictwo w zajęciach, za wspaniałą atmosferę podczas spotkań i imprezy rekreacyjno-sportowej.

 

Więcej na stronach:

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-dla-aktywnych-senior%C3%B3w-2-2

https://www.facebook.com/pg/LodzkaFederacjaSportu/posts/?ref=page_internal