Podczas Gali Sportu – Podsumowaniu Sezonu Sportowego za wyniki z 2021 r., która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi, Prezes Łódzkiej Federacji Sportu Pan Zbigniew Pacholczyk i Wiceprezes Pan Zbigniew Świercz wręczyli okolicznościowe znaczki z okazji 25 –lecia działalności Łódzkiej Federacji Sportu.
Udekorowali zostali:
Zbigniew Linkowski-Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego;
Zbigniew Ziemba -Wicemarszałek Województwa Łódzkiego;
Marek Matuszewski - Poseł na Sejm RP - Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki;
Damian Kunert -Dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego;
Sławomir Piętakiewicz -Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego;
Katarzyna Cyniak - Naczelnik Wydziału Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego;
Bogusław Adamski -Honorowy Prezes Łódzkiej Federacji Sportu;
Mieczysław Nowicki - Wiceprezes PKOl-u- Honorowy Członek Łódzkiej Federacji Sportu.
W 2021 roku upłynęło 25 lat działalności Łódzkiej Federacji Sportu.
Inicjatorem powstania Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Sportowego, którym jest Łódzka Federacja Sportu był Pan Donat Budzyński, który funkcję Prezesa pełnił do 2000 r.
W latach 2000 – 2009 Prezesem Federacji był Pan Bogusław Adamski, w latach 2009 – 2017, Pan Janusz Kotliński, a od 2017 roku Prezesem Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu jest Pan Zbigniew Pacholczyk.
Łódzka Federacja Sportu zrzesza 34 członków zwyczajnych i 11 członków wspierających.
Status członka zwyczajnego Łódzkiej Federacji Sportu posiadają 33 Wojewódzkie Związki Sportowe i 1 klub, a członkami wspierającymi jest 11 klubów sportowych nieposiadających struktur wojewódzkich.
Federacja poprzez działania zrzeszonych podmiotów sportowych jest organizatorem lub współorganizatorem szkolenia i współzawodnictwa sportowego. Stowarzyszenie jest realizatorem Programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Łódzkiego oraz innych podmiotów administracji rządowej i samorządowej.
Środki finansowe przeznaczane są na: organizację i realizację szkolenia sportu młodzieżowego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, organizację imprez sportowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, imprezy sportowe organizowane przez stowarzyszenia sportowe.
Wspólne działanie władz Województwa Łódzkiego i Federacji pozwoliły Łódzkiej Federacji Sportu zorganizować imprezy ogólnopolskie - Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży (OOM) w 2000 w sportach halowych; 2006 w sportach letnich; 2013 w sportach halowych i letnich; 2014 w sportach umysłowych, 2021 w sportach halowych.
Federacja była organizatorem zawodów międzynarodowych - Mistrzostwa Europy juniorów w pięcioboju nowoczesnym – w 2006 roku, Turniej „O Puchar Regionów Partnerskich – w latach 2010 i 2011.
W latach 2014-2015 Łódzka Federacja Sportu była wojewódzkim operatorem Programu MultiSport, a w latach 2016-2017 wojewódzki operatorem Programu JuniorSport – sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci szkół podstawowych w województwie łódzkim.
W 2019 Federacja realizowała Program „Umiem pływać” dla dzieci klas I-III z woj. łódzkiego.
W latach 2019-2021 Federacja realizowała Program „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”, „Łódzkie dla Seniorów Plus”, - program skierowany do seniorów – osób powyżej 60 roku życia.