W dniu 27.12.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Łódzkiej Federacji Sportu. Delegaci wybrali Prezesa Zarządu, którym został Pan Zbigniew Pacholczyk oraz 10 –ciu członków Zarządu i trzyosobową Komisję Rewizyjną.
Zarząd ukonstytuował się i podzielił funkcje.
Wiceprezesem ds. organizacyjnych został Zbigniew Świercz, Wiceprezesem ds. sportowych Mirosław Pikierski, Sekretarzem Piotr Rybiński.
Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Pani Barbara Kaźmierczak a Wiceprzewodniczącymi zostały Panie Ewa Siemońska i Aneta Olszycka.
 
Łódzka Federacja Sportu to Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Sportowe zrzeszające 33 Wojewódzkie Związki Sportowe i 12 klubów Sportowych z terenu Województwa Łódzkiego, która w roku bieżącym obchodzi 25 lat swojej działalności.
 
 
Na zdjęciu Zarząd i Komisja Rewizyjna Łódzkiej Federacji Sportu.
Od lewej: Ewa Siemońska, Tadeusz Feliksiński, Małgorzata Polewczak, Aneta Olszycka, Mirosław Pikierski, Arkadiusz Jałowski, Barbara Kaźmierczak, Piotr Rybiński, Zbigniew Pacholczyk, Zbigniew Świercz, Marcin Połeć, Bartlomiej Wojdak, Piotr Pielaciński, Adam Kaźmierczak.