Szanowni Państwo, Zawodniczki i Zawodnicy, Trenerzy, Działacze sportowi

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  Łódzka Federacja Sportu realizując zadania poprzez swoich członków prawnych w zakresie sportu dzieci i młodzieży zaleca wszystkim stowarzyszeniom sportowym organizującym szkolenie dzieci i młodzieży w tym organizację i udział w imprezach sportowych zastosowanie się do zaleceń Ministra Sportu ogłoszonych w dniu 10.03.2020 r. w zakresie rekomendacji odwołania imprez sportowych oraz komunikatu Kuratorium Oświaty w Łodzi  https://www.kuratorium.lodz.pl/pilny-komunikat-w-sprawie-wycieczek-i-wydarzen-szkolnych/ oraz zalecenia Wojewody Łódzkiego.

                                                                                  Zarząd Łódzkiej Federacji Sportu