Łódzka Federacja Sportu poszukuje osoby na stanowisko Obsługi Księgowej.

Więcej szczegółów po otwarciu artykułu.

Do zadań należeć będzie m.in.:

 • Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, w tym m.in. opiniowanie pod względem finansowym zawieranych umów, rozliczanie umów i dotacji;
 • Prowadzenie ewidencji zapisów księgowych dla stowarzyszeń/ fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących płatnikiem podatku VAT;
 • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych dla Zarządu stowarzyszenia;
 • Prowadzenie dokumentacji i reprezentowanie stowarzyszenia w zakresie zadań współfinansowanych ze środków publicznych oraz funduszy europejskich, w tym ewidencjonowanie i rozliczanie środków publicznych i dotacji;
 • Prowadzenie przelewów i operacji kasowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Sporządzanie bilansu rocznego jednostki;
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, itp.;
 • Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo księgowych,
 • Nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń pracowników, świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz podatków od wynagrodzeń,;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań,;
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i innych w zakresie rachunkowości i rozliczania dotacji;
 • Praca w komputerowym systemie finansowo-księgowym oraz pakiecie MS Office;
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków;
 • Sporządzanie listy płac;
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS oraz podatkowych do US;
 • Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych PIT;
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, GUS, US i dotującymi);
 • Monitorowanie zmian w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Wymagania:

1) obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innych państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, może być zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe z co najmniej trzyletnią praktyką w księgowości lub ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku ekonomicznym z co najmniej czteroletnią praktyką w księgowości.

5) wiedza z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych i innych w zakresie rozliczenia dotacji.

 

Oferty zawierające CV oraz zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, proszę̨ kierować́ pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.